Večeradlo mladých,

každý utorok o 18.30 hod.

Detské večeradlo

Každú stredu o 16.00 hod

Modlitbové stretnutie mamičiek s deťmi,

každú stredu

 

Tel. kontakt:

+421 951 125 690

E-mail:

rs.fatima.oz@gmail.com

Dom Panny Márie,

Jantárová č. 4, Ždaňa, Košice-okolie

Eucharistická Adorácia

„Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov; lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto nemodlí a obetuje.“
/ Panna Mária vo Fatime, 19.8.1917/

„… Akú obrovskú silu má modlitba detí! … Drahí mladí priatelia, chcem vašim modlitbám zveriť problémy vašich vlastných rodín a všetkých rodín na svete. A nielen to: Mám aj ďalšie úmysly požiadať vás, aby ste sa modlili. Pápež veľmi ráta s vašimi modlitbami. Musíme sa modliť spoločne a pevne sa modliť, aby sa ľudstvo tvorené miliardami ľudí mohlo čoraz viac stať Božou rodinou schopnou žiť v mieri.“ / LIST PÁPEŽA JÁNA PAVLA II DEŤOM V ROKU RODINY /

Dom Panny Márie – slúži na apoštolát fatimského posolstva a večeradiel pre deti, mládež a rodiny a je odpoveďou na výzvy fatimskej Panny Márie k modlitbe, obráteniu a pokániu.

Je to predovšetkým miesto modlitby, tichého stretnutia s Eucharistickým Kristom v prítomnosti Panny Márie.

Ponúka „útočisko – Máriino Nepoškvrnené Srdce“, ako novodobú archu v dnešnom nepokojnom svete, kde celá rodina môže nájsť pomoc, povzbudenie a ochranu.

Zároveň je miestom, kde sa stretávajú a tešia sa vzájomnej láske všetci, ktorí tu prichádzajú a nachádzajú v tomto „ útočisku“ Božiu lásku, radosť a pokoj.

Chce byť „Ohniskom“ , živej viery, nádeje a lásky pre deti, mládež i celé rodiny.