Ďakovná Adorácia rodiny za rodinu

Milí priatelia,

Je tu čas vďaky, čas poklony Bohu „ …za všetko, čo mi dal..“
“ Ešte raz ďakujeme, lebo Slovo sa „vtelilo a prebývalo medzi nami“, ďakujeme,
lebo spolu s Ním prišla na svet plnosť milosti a pravdy, pretože z tejto plnosti sme všetci prijali a neustále prijímame.“/sv. Ján Pavol II/

 

Pozývame rodiny, manželov, ale aj deti či mládež zotrvať na kolenách pred Pánom v posledné hodiny končiaceho sa roka 2021

– Ďakovná Adorácia rodiny za rodinu „Prišli sme sa mu pokloniť“

33 – hodinová ďakovná adorácia rodiny za rodinu
– začiatok vo štvrtok 30.12. 2021 o 9.00 hod.,
– ukončenie v piatok 31.12.2021 o 18.00 hod.
v kaplnke Domu Panny Márie, Jantárová č. 4, Ždaňa

Prihlásiť sa môžete cez link: https://calendly.com/rs-fatima-oz/30min. Vyberte si jeden, alebo viac časových blokov.

❤️„Zhromaždite sa so mnou v modlitbe poklony a zadosťučinenia, aby ste prežili posledné hodiny končiaceho sa roku v úkone pokorného príhovoru…“ ❤️/MK/

 

V modlitbe

Dana a Cyril