Detské večeradlo

Domov / Detské večeradlo

Detské večeradlo – modlitebné stretko detí

 

Pozývame všetky deti, na pravidelné modlitebné stretko.

Kedy ?

Každú stredu o 16.00 hod. v Dome Panny Márie.

Program pre deti:

  • Detské večeradlo pred Sviatosťou Oltárnou
  • V škole Panny Márie – evanjelizačný a vzdelávací program pre deti školského veku / ako prijať a žiť v dnešnej dobe fatimské posolstvo /
  • Voľné hry detí

 

Prihlásiť sa môžete na stránke: rcfatima.sk

 

Panna Mária vo Fatime prosila malých pastierikov Hyacintu, Františka a Luciu o každodennú modlitbu ruženca za pokoj a mier vo svete a prinášanie obiet za obrátenie hriešnikov.

Fatimskí pastierikovia neváhali ani okamih a hneď odpovedali na výzvy Panny Márie. Tak sa stali žiakmi v Jej škole a svojou modlitbou a obetou misionármi.

Sv. František aj sv. Hyacinta sa stali potešiteľom Ježiša ukrytého v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti.

Ak deti celého sveta uvedú do života posolstvo, ktoré Panna Márie zverila malým pastierikom, nasledujúc cestu týchto troch detí, Ježiš začne šíriť plameň viery u detí, potom v rodinách, a všetci si obnovia svoju vieru. A svet môže opäť poznať Božiu lásku a pokoj. Rodiny sa stanú miestom nádeje, lásky a veľkého šťastia.

Milé deti, Panna Mária povoláva, rovnako ako tri fatimské deti, aj vás k poslaniu adorácie, modlitby, obety a odčinenia za obrátenie sveta.

Vtedy keď jej úplne odovzdáte svoje srdce, ona bude konať cez teba a môže zapáliť ohňom lásky nielen tvoje srdce ale aj srdcia tvojich rodičov, súrodencov či kamarátov.

Tak sa môžete stať svätými a misionármi vo svojich farnostiach, školách a rodinách.

 

Mária sa ti za tvoju oddanosť a vernosť odmení. Budeš stále v jej náručí, v jej Srdci a nikdy ťa už neopustí. Bude ťa sprevádzať, aby si vo svojom živote splnil plán nebeského Otca, ktorý má On s tebou.