Detské večeradlo

Domov / Detské večeradlo

20. FEBRUÁR – SVIATOK SV. FRANTIŠKA A SV. HYACINTY🌺
👫V rámci sviatku fatimských detí sv. Františka a sv. Hyacinty, pozývame všetky prvoprijímajúce deti, ale aj všetky deti do 12 rokov, na Detské večeradlo.

Kde? Vo farskom kostole v Čani
Kedy? V nedeľu 20.2.2022 o 15.00 hod.

Vytvoríme krásnu modlitebnú reťaz detí, spájajúcu nás s Bohom na orodovanie a príhovor malých pastierikov z Fatimy sv. Františka a sv. Hyacinty.
Po modlitbe ruženca spoločne prednesieme modlitbu zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:
Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.
Na záver každé dieťa dostane osobitné požehnanie s Oltárnou Sviatosťou.