.

Mnohí z vás už počuli príbeh o malých pastierikoch z Fatimy. Je to skutočný príbeh obyčajných detí, ktoré sa rozhodli odpovedať na prosbu Panny Márie o pomoc za obrátenie hriešnikov a skoré víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

V tejto časti – Fatimské deti,  Vám chceme predstaviť Fatimské posolstvo z pohľadu malých pastierikov Lucii, Františka a Hyacinty.

Fatimské deti sú skutoční hrdinovia, ktorí neváhali obetovať svoje mladé životy za záchranu iných, za záchranu sveta.

Panna Mária prišla navštíviť Zem a pripomenúť svetu, čo sa stane, keď zabudne na Boha a ešte viac na Ježiša, Ktorý je skutočne prítomný v Najsvätejšej Sviatosti.

Rozhodla sa odovzdať svoj plán deťom, pretože vedela, že sa na ne môže vždy spoľahnúť. Pozrela sa teda na zem a vybrala si tri malé deti – pastierikov

– Luciu, Františka a Hyacintku, ktoré mali desať, deväť a sedem rokov. František a Hyacinta boli súrodenci a Lucia bola ich sesternica. Bývali v malej dedinke Fatima v Portugalsku. Písal sa rok 1917.

sv. Hyacinta

Povedz všetkým, že Boh nás zahŕňa milosťami skrze Nepoškvrnené Srdce Márie.“

sv. František

„V tom svetle, ktorým je Boh sám, sme horeli, a neboli sme pri tom spálení. Ako to len vyjadriť? To asi nikto nedokáže. Aký je Boh! Škoda, že je taký smutný, keby sme Ho tak mohli potešiť…“

Božia služobnica Lucia

„Nie je žiaden problém, hovorím vám, akokoľvek ťažký by bol, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou svätého ruženca.

Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Ponúkame vám vzdelávací a evanjelizačný program:

Základom tohto programu je úcta k Eucharistii a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, inšpirovaný “Deťmi Eucharistie” a Medzinárodným svetovým apoštolátom z Fatimy, ktorí spolupracujú pri propagácii posolstva Panny Márie z Fatimy.

Je určený pre deti školského veku.

Tento jednoduchý program, založený na posolstve z Fatimy, môže pomôcť deťom, mladým ľuďom a aj dospelým obnoviť život modlitby, obety a pokánia rastúc v cnosti, milosti a svätosti vo svojich rodinách.

Videá