Zasvätenie detí

Domov / Zasvätenie detí

Zasvätenie detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré bolo vyvrcholením týždňa pre deti v Dome Panny Márie. ❤️

„Drahí chlapci a dievčatá, poproste svojich rodičov a učiteľov, aby vás zapísali do školy našej Pani, aby vás mohla učiť, aby ste boli ako maličkí pastierikovia, ktorí sa snažili robiť všetko, čo od nich žiadala. Hovorím vám, že väčší pokrok, napredovanie v krátkom čase, dosiahneme skôr poslušnosťou, pokorou, závislosťou od Márie, než počas niekoľkých rokov vlastných snáh, keď sa spoliehame len na seba samých.“

/ Úryvok z homílie Jána Pavla II, počas beatifikačnej sv. omše Hyacinty a Františka, 13.5.2000 vo Fatime / ❤️